Margin Traders logo
0.00

Margin Traders - Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Margin Traders. Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer: 76482189. 

Voor vragen of contact kunt u mailen naar: info@margin-traders.com

Waar wij in deze privacyverklaring spreken over 'persoonsgegevens', bedoelen wij de informatie die u over uzelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. U doet dit geheel vrijwillig.

 

Doel van de verwerking en opslag van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren en contact met u op te nemen voor hetgeen u in het contactformulier heeft ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens wordt per formulier zo aangepast dat wij u geen informatie vragen en/of informatie opslaan die niet relevant is voor hetgeen u aan persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van uw persoonsgegevens is per definitie geheel vrijwillig.

Alle formulieren op de website zijn bedoeld om u te informeren over ons bedrijf of over een specifieke vraag die u zichzelf heeft gesteld. Elk formulier beschrijft waarover u informatie zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om u te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.

Na ontvangst van de gegevens nemen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met u op om u van de gevraagde informatie te voorzien.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Voor de contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden nadat ze zijn verstrekt worden verwijderd. Wij zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om u te informeren over waarvoor u uw persoonsgegevens heeft achtergelaten.

Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beschermd met technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Dit omvat firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot de gegevens en servers.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Margin Traders werkt samen met derden om toegang te verschaffen tot de door u gevraagde informatie. Het betreft onder meer een websitebeheerder, hostingpartij, automatische telefoonverbinding, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten. Door deze overeenkomst wordt de veiligheid en tijdige verwijdering van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekking of verwijdering van persoonsgegevens

Wij vestigen uw aandacht op de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op verzoek in te zien, te corrigeren, in te trekken en/of te laten verwijderen uit onze database. Daartoe kunt u een e-mail sturen naar info@margin-traders.com

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u het niet eens met bovenstaande privacyverklaring of de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? U heeft het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.Margin Traders
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.
Volg ons op social media
© Alle rechten voorbehouden Margin Traders 2021
DisclaimerPrivacy BeleidAlgemene voorwaarden